AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Getirileri

 • Değeri
  Haftalık % Değ.
  Aylık % Değ.
  Yıllık % Değ.
 • AYA- Hisse Senedi Yoğunluklu Ata Yatırım Fonu (ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
  15.382098
  2,02
  1,60
  47,04
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Portföy Bilgileri

 • 12/07/2024 Tarihi İtibariyle
 • Hisse Senedi:
  97.34
 • Yatırım Stratejisi
  Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ne yer alan hisselerin yanı sıra Ata Portföy’ün uzman fon yöneticileri tarafından belirlenen temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapar.

  Fon, yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.

  Fon’da aktif yönetim modeli uygulanmakta olup içinde yer alan hisseler piyasa koşullarına ve temettü verimliliğine göre güncellenecektir.

  Fonun karşılaştırma ölçütü BIST-Temettü 25 Getiri Endeksi'dir.

  • 1 Temmuz 2022'de pay başına net 0,1647 TL kâr payı dağıttı. Fon'umuzun nakit temettü verimi %4.4452 olarak gerçekleşti.

  • 2 Ocak 2023’te pay başına net 0,0364239 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %0,47585 olarak gerçekleşti.

  • 3 Temmuz 2023’te pay başına net 0,668606 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %8,33057 olarak gerçekleşti.

  • 2 Ocak 2024’te pay başına net 0,120840 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,15509 olarak gerçekleşti.

  • 1 Nisan 2024’te pay başına net 0,1445 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %1,0870728 olarak gerçekleşti.

  • 1 Temmuz 2024’te pay başına net 0,499079 TL kâr payı dağıttı. Fon’umuzun nakit temettü verimi %3,317027 olarak gerçekleşti.
 • İşlem Saatleri
  09.00-13.30
 • İşlem Yerleri
  TEFAS
 • En az Alınabilir Pay Sayısı
  100 Pay ve Katları
 • Yönetim Ücreti (Günlük)
  2.50000000
 • Karşılaştırma Ölçütü
  %100 BIST Ulusal 100 Endeksi
 • Risk Değeri
  6
 • Duyuru
 • İzahname
 • İçtüzük
 • Yatırımcı Bilgi Formu
 • Performans Raporu
 • Aylık Rapor
 • Bağımsız Denetim Raporu 2023
 • Bağımsız Denetim Raporu 2022
 • Bağımsız Denetim Raporu 2021
 • Bağımsız Denetim Raporu 2020