AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Getirileri

 • Değeri
  Haftalık % Değ.
  Aylık % Değ.
  Yıllık % Değ.
 • AYA- Hisse Senedi Yoğunluklu Ata Yatırım Fonu (ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
  10.811167
  1,18
  -0,20
  41,92
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Portföy Bilgileri

 • 07/12/2023 Tarihi İtibariyle
 • Hisse Senedi:
  97.34
 • Yatırım Stratejisi
  Fon, BIST Temettü 25 Endeksi’ne yer alan hisselerin yanı sıra Ata Portföy’ün uzman fon yöneticileri tarafından belirlenen temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapar.

  Fon, yılda 2 kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarının başında yatırımcılara nakit temettü ödemektedir.

  Fon’da aktif yönetim modeli uygulanmakta olup içinde yer alan hisseler piyasa koşullarına ve temettü verimliliğine göre güncellenecektir.

  Fonun karşılaştırma ölçütü BIST-Temettü 25 Getiri Endeksi'dir.
 • İşlem Saatleri
  09.00-13.30
 • İşlem Yerleri
  TEFAS
 • En az Alınabilir Pay Sayısı
  100 Pay ve Katları
 • Yönetim Ücreti (Günlük)
  2.50000000
 • Karşılaştırma Ölçütü
  %100 BIST Ulusal 100 Endeksi
 • Risk Değeri
  7
 • Duyuru
 • İzahname
 • İçtüzük
 • Yatırımcı Bilgi Formu
 • Performans Raporu
 • Aylık Rapor
 • Bağımsız Denetim Raporu 2022
 • Bağımsız Denetim Raporu 2021
 • Bağımsız Denetim Raporu 2020
 • Bağımsız Denetim Raporu 2019