PORTFÖY YÖNETİMİ UYGULAMAMIZ

Bireysel Portföy Yönetim Hizmeti

Dünya ve Türkiye piyasalarında her gün pek çok ekonomik gelişme yaşanmakta ve bunların sonucu oluşan dalgalanmalarda doğan fırsatları, profesyonel bilgi ve tekniklerle değerlendirerek en uygun yatırım kararlarını üretebilecek nitelikli kuruluşlara olan ihtiyaç artmaktadır.

Ata Portföy’ün deneyimli portföy yöneticileri, yatırımcılarının beklenti, tercih ve ihtiyaçlarını piyasa dinamikleri ile birleştirerek yatırımcı odaklı bir vizyonla çalışmaktadırlar. Şirketimizde, bireysel portföy yönetimi hizmetinde varlık dağılımında kullanılan ürünler İş Bankası Saklama A.Ş. nezdinde yatırımcılar adına açılmış hesaplarda saklanmaktadır. Bu sayede Ata Portföy, yatırımcılarının portföylerini mevduat dahil tüm yatırım enstrümanlarında çeşitlendirebilmektedir.

 

Bireysel Portföy Yönetim Uygulamasında Hangi Adımlar İzlenir?

1- Yatırım stratejisi, risk tercihi ve karşılaştırma ölçütünün belirlemesi
Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinde, yatırımcılar portföylerine alınmasını özellikle istediği ya da kesinlikle alınmamasını istediği yatırım enstrümanlarını belirtebilir. Portföy yöneticimiz bu sınırlandırmalara uygun enstrümanların alım satımını yapacaktır. Bu bilinçle belirlenen risk tercihiniz üzerinden karşılaştırma ölçütü (benchmark) oluşturulacaktır. Yatırımcıların karşılaştırma ölçütleri tek bir gruptaki ürünlerden oluşabileceği gibi, farklı gruplar arasından oluşturulan karma portföylerden seçilebilir. Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinde amaç belirlenen karşılaştırma ölçütü getirisinin üzerinde bir getiri performansını yatırımcıya sağlamak olacaktır.

2- Karar verilen yatırım stratejisi dahilinde varlık yönetiminin yapılması
Yatırım kararlarının alınmasında yatırımcı risk profili ve belirlenmiş portföy benchmarkı temel unsurlardır. Sözkonusu stratejiler ışığında, zamanlama dikkate alınarak uygun yatırım kararları alınır ve uygulamaya konulur.

3- Varlık performansının değerlendirilmesi ve yatırım stratejisinin gözden geçirilmesi
Portföyler düzenli olarak değerlendirilerek, karşılaştırma ölçütüne kıyasla performansları ölçülür. İhtiyaç olan hallerde yatırım stratejisi, risk tercihi veya karşılaştırma ölçütünde bir değişiklik gerekip gerekmediği konusunda yatırımcı ile fikir alışverişi yapılır. Eğer değişiklik yapılması gerekiyorsa karar alınarak değişiklik hemen uygulamaya konulur.

4- Portföy hakkında bilgilendirme
Bireysel Portföy Yönetimi hesapları ile ilgili tüm detayları içeren, haftalık, aylık ve dönemsel Performans Değerlendirme Raporları yatırımcılarımız ile paylaşılmaktadır. Ayrıca yatırımcılarımız portföy detayları ile her türlü bilgiyi Portföy yöneticilerinden istedikleri zaman alabilirler.

 

Bireysel Portföy Yönetiminde Hangi Yatırım Araçlarına Yatırım Yapılmaktadır?

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

 • TL Mevduat
 • Yabancı Para Mevduat
 • Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
 • Özel Sektör Borçlanma Aracı
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
 • Gelir Ortaklığı Senedi
 • Kira Sertifikası
 • Repo / Ters Repo
 • Yatırım Fonu
 • Eurobond
 • Yabancı Borçlanma Aracı

Değişken Getirili Menkul Kıymetler

 • Hisse Senedi
 • Vadeli İşlem Sözleşmesi
 • Yatırım Fonu
 • Yabancı Hisse Senedi
 • Değerli Madenler