Bir hisse senedi

Kalıcı varlık yaratmak için çalışmaya var mısınız?

Ata Portföy Yönetimi ekibine katılarak siz de ‘yatırım mühendisliği’ yaklaşımıyla sektörde bir fark yaratıp, yatırımcılar için kalıcı varlık yaratabilirsiniz.

İnsan Kaynakları

Genel Bilgiler

İnsan Kaynakları Politikamız

Güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, girişimci, yenilikçi, belirlediği hedeflere ulaşmak için yüksek tempoda çalışan ve işbirliğine açık bireylerin çalışmaktan mutluluk duyacakları bir topluluk olmanın devamlılığını sağlamak ana hedefimizdir.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

İnsan kaynakları yaklaşımımız; kurum hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, çalışanlarımızın verimliliğini ve mutluluğunu artırmaktır.

Bu anlayışla Ata Portföy çalışanlarının enerji ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun bir iş ortamı yaratan, motivasyonu yüksek, kurumuna bağlı çalışanlara sahip olma prensibini benimsemiştir.

Ata Portföy, kendi elemanlarını yetiştirmeyi ve yönetici kademelerine taşımayı ilke edinmiştir.

Eğitim Faaliyetleri·mi·z

Ata Portföy, kurumsal bir şirket olmanın gerektirdiği gibi faaliyete başladığı ilk günden itibaren, insana ve bilgiye yatırım yapmıştır. Sürekli öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak benimsemiş çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışanlara eşit fırsatlar sunmak temel eğitim politikamızdır. Her yıl katlanarak artan eğitim bütçesi rakamlarımız ise bu politikamızın somut bir göstergesi olarak sunulabilir. Eğitim planlamamızı oluştururken, çalışanlarımızın kurum kültürüne uygun davranış biçimlerini geliştirmelerini sağlamayı, mesleki yetkinliklerini artırarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve yöneticilik becerilerini arttırmayı hedefliyoruz.

Kariyer Olanaklarımız

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar öncelikle iç kaynaklardan temin yoluna gidilir. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yükselme ve yetki sorumlulukları da beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak esastır. Yükselmelerde en önemli kriter çalışanımızın performansıdır.

İşe Alınacak Kişilerde Bulunması Gereken Genel Koşullar :

  • Pozisyonun gerekli kıldığı eğitim, iş tecrübe ve temel yetkinliklere sahip olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Erkek adaylar için, askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli olmak

Yukarıda yer alan kriterler şirketimizin genel işe alım koşulları olup, başvurulan pozisyon için ek kriterler aranabilir.

Ata Portföy’da başvurular elektronik ortamda Web sitemizde bulunan başvuru formu ve www.yenibiris.com aracılığıyla yapılmaktadır.

Sosyal Haklar Ve Yardımlar
  • Genel müdürlük binasına ulaşımda çalışanlarımızın faydalanması için İstanbul Anadolu yakasının çeşitli semtlerine servislerimiz bulunmaktadır.
  • Genel müdürlük çalışanlarımıza yönelik yemek salonumuzda öğle yemeği bulunmaktadır.
  • Şubelerimizde Sodexho Pass Card sistemi uygulanmaktadır.