YATIRIM FONLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

*Fon minimum %51 hisse taşımaktadır. Portföyünde bir yıl tutan yatırımcılarına %0 stopaj avantajı sağlamaktadır.

**01.05.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarında elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %7,5 olarak uygulanacaktır. (30/04/2024 tarihli 8434 sayılı karar Madde 2-b kapsamında)

***Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.
Yatırım Fonlarının Vergisel Avantajları

Kurumlar İçin Avantajlar;

• Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı “0’’ olarak uygulanmaktadır ancak fon gelirleri kurumlar vergisi kapsamında beyan edilir ve kurumlar vergisine tabidir.

ANZ Fonunun Vergisel Avantajları;

Bireysel Yatımcılar İçin Avantajlar;

%10 stopaja tabi olmayan fonlar;

• Hisse senedi fonları,
• 1 yıldan daha fazla süreyle elde tutulan ve hisse oranı %51’den fazla olan fonlar.

Eurobond fonlarında;

Fon’dan elde edilen kazanç %10 stopaja tabi olup ayrıca beyana tabi değildir.

İbaresinde “Döviz” veya “Dolar” olan ve Dolar bazında fiyat açıklayan fonların %10 stopajı dolar kazanç üzerinden (TL kur farkı geliri hariç) hesaplanır.