YATIRIM FONLARININ VERGİLENDİRİLMESİ*Fon minimum %51 hisse taşımaktadır. Portföyünde bir yıl tutan yatırımcılarına %0 stopaj avantajı sağlamaktadır.

**Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi’nde yapılan düzenleme uyarınca 31.12.2023 tarihine kadar iktisap edilen” fonları katılma payları için stopaj oranı %0’a indirilmiştir.

***Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.
Yatırım Fonlarının Vergisel Avantajları

Kurumlar İçin Avantajlar;

• Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı “0’’ olarak uygulanmaktadır ancak fon gelirleri kurumlar vergisi kapsamında beyan edilir ve kurumlar vergisine tabidir.

ANZ Fonunun Vergisel Avantajları;

Bireysel Yatımcılar İçin Avantajlar;

%10 stopaja tabi olmayan fonlar;

• Hisse senedi fonları,
• 1 yıldan daha fazla süreyle elde tutulan ve hisse oranı %51’den fazla olan fonlar,
• 31.12.2023 tarihine kadar alınan (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonları.

Eurobond fonlarında;

Fon’dan elde edilen kazanç %10 stopaja tabi olup ayrıca beyana tabi değildir.

İbaresinde “Döviz” veya “Dolar” olan ve Dolar bazında fiyat açıklayan fonların %10 stopajı dolar kazanç üzerinden (TL kur farkı geliri hariç) hesaplanır.