AED-ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Getirileri

 • Değeri
  Haftalık % Değ.
  Aylık % Değ.
  Yıllık % Değ.
 • AED- B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fon (ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON)
  63.173122
  0,10
  7,44
  26,64
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Portföy Bilgileri

 • 24/04/2024 Tarihi İtibariyle
 • Hisse Senedi:
  56.8
 • Kamu Borçlanma Araçları:
  7.86
 • Yatırım Stratejisi
  Ata Portföy Birinci Değişken Fon, yatırımcıların piyaşa koşullarına göre farklı varlıklardaki fırsatlardan yararlanmasını sağlayan bir strateji sunar. Fon portföyünde ağırlıklı olarak döviz varlıklar, hisse senedi, altın ve para piyasası işlemlerine yer verirken dönemsel olarak yükselişte olan farklı varlıklara yatırım yaparak piyasadaki dönemsel getiri potansiyelinden faydalanmayı amaçlar, Fon varlık dağılımı, Ata Portföy’ün deneyimli fon yöneticileri tarafından aktif yönetimle güncellenir.

  Fon'un orta ve uzun vadede amacı mevduat oranlarının anlamlı ölçüde üzerinde (Mevduat + 5) getiri sağlamaktır.

  Fonun karşılaştırma ölçütü % 55 BİST-100 Getiri Endeksi + % 15 BİST-KYD Repo (Brüt) + % 15 BİST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi + % 15 KYD Altın Endeksi olarak belirlenmiştir.
 • İşlem Saatleri
  09.00-13.30
 • İşlem Yerleri
  TEFAS
 • En az Alınabilir Pay Sayısı
  1 Pay ve Katları
 • Yönetim Ücreti (Günlük)
  1.75000000
 • Karşılaştırma Ölçütü
  % 10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL + %40 BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Brüt +%50 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN
 • Risk Değeri
  5
 • İzahname
 • İçtüzük
 • Yatırımcı Bilgi Formu
 • Performans Raporu
 • Aylık Rapor
 • Bağımsız Denetim Raporu 2023
 • Bağımsız Denetim Raporu 2022
 • Bağımsız Denetim Raporu 2021
 • Bağımsız Denetim Raporu 2020