AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON

Fon Getirileri

 • Değeri
  Haftalık % Değ.
  Aylık % Değ.
  Yıllık % Değ.
 • AAK- Ata Karma Yatırım Fonu (ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON)
  23.462669
  1,54
  6,00
  44,15
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Portföy Bilgileri

 • 12/07/2024 Tarihi İtibariyle
 • Varlık Oranları
 • Devlet Tahvili:
  0.2
 • Hisse Senedi:
  47.48
 • Kamu Borçlanma Araçları:
  5.25
 • Yatırım Stratejisi
  Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon, yatırımcıların piyaşa koşullarına göre farklı varlıklardaki fırsatlardan yararlanmasını sağlayan bir strateji sunar. Fon ağırlıklı olarak hisse senedi, özel sektör ya da devlet tahvili ve Eurobond başta olmak üzere döviz cinsinden yatırım araçları ile düşük oynaklık sağlayacak biçimde ölçülü bir risk ile yatırım yapar. Dönemsel olarak yükselişte olan farklı varlıklara da yatırım yaparak piyasadaki dönemsel getiri potansiyelinden faydalanmayı amaçlar, Fon varlık dağılımı, Ata Portföy’ün deneyimli fon yöneticileri tarafından aktif yönetimle güncellenir.

  Fon'un orta ve uzun vadede amacı mevduat oranlarının anlamlı ölçüde üzerinde getiri sağlamaktır.

  Fonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST-100 Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST KYD OSBA Değişken Endeksi + %20 BIST KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi + %15 BIST KYD Altın Fiyat Kapanış Endeksi olarak belirlenmiştir.
 • İşlem Saatleri
  09.00-13.30
 • İşlem Yerleri
  TEFAS
 • En az Alınabilir Pay Sayısı
  1 Pay ve Katları
 • Yönetim Ücreti (Günlük)
  1.50000000
 • Karşılaştırma Ölçütü
  %20 BIST100 Getiri Endeksi + % 80 BIST-KYD Repo (Brüt)
 • Risk Değeri
  4
 • Duyuru
 • İzahname
 • İçtüzük
 • Yatırımcı Bilgi Formu
 • Performans Raporu
 • Aylık Rapor
 • Bağımsız Denetim Raporu 2023
 • Bağımsız Denetim Raporu 2022
 • Bağımsız Denetim Raporu 2021
 • Bağımsız Denetim Raporu 2020