Faktör Yatırım Modeli Nedir?

Analiz Hisse Senedi Fonu’nda (TLZ) Yeni Yönetim Modeli!

Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu’nun (TLZ) yönetiminde sistematik bir yönetim modeli olan “Faktör Yatırım Modeli”ni benimsedik.

Fon’un yönetimi hakkında en çok merak edilen “Faktör Yatırımı nedir?” ve “Model, Fon’un yönetiminde nasıl uygulanıyor?” sorularını Ata Portföy Risk Yöneticisi Ali Gökçen yanıtladı.

Faktör Yatırımı Nedir ?

Hisse senedi performanslarının yükselmesine sebep olan faktörleri tanımlamaya ve bu faktörlere yönelik pozisyon almayı sağlayacak şekilde yatırım kararları alınmasına faktör yatırımı denir. Model, alternatif risk teorisi ile efektif çeşitlendirme ve risk yönetimini artırırken piyasa üzerinde getiri elde etmeyi amaçlar. Faktör yatırımı, varlık fiyatlarını analiz etmek, açıklamak ve bir yatırım stratejisi oluşturmak için makroekonomik, temel ve istatistiksel dahil olmak üzere bir çok faktörü kullanır.

Akademik çalışmalar ve global yatırım ürünleri incelendiğinde hisse senetlerinin performanslarında uzun vadeli ve kalıcı etki yaratan altı faktör öne çıkmaktadır.

Yüksek Momentum (İvme): Göreceli olarak yüksek performans gösteren kıymetlerin performanslarını devam ettireceği varsayımıdır.

Düşük Volatilite (Dalgalanma): Fiyat hareketleri göreceli olarak düşük volatiliteye sahip olan kıymetlerin, yatırımcılar tarafından tercih edileceği varsayımıdır.

Düşük Değerleme (Değer): Fiyat bazlı değerleme rasyoları ortalamanın altında kalan kıymetlerin daha yüksek performans potansiyeli taşıdığı varsayımıdır.

Yüksek Kalite: Düşük borçluluk ve yüksek karlılık gibi özellikleri sağlayan şirket paylarının piyasa ortalamasının üzerinde getiri potansiyeli sağlayacağı varsayımıdır.

Yüksek Büyüme: Faaliyet hacimleri ve karlılık oranları düzenli şekilde yükselen şirket paylarının piyasa ortalamasının üzerinde getiri potansiyeli sağlayacağı varsayımıdır.

Yüksek Temettü: Temettü verimliliği ortalamanın üzerinde olan şirket paylarının yatırımcılar tarafından tercih edileceği varsayımıdır.

Ata Portföy Faktör Yatırım Modeli, bu faktörlerin yanı sıra payların kurumsal sahiplik oranını takip eden “Nakit Akış” faktörünü de takip etmektedir.

Model, Fon’un Yönetiminde Nasıl Uygulanıyor?

  1. BIST TUM endeksindeki her hisse senedinin faktör puanları ve faktör performansları yatırım ekibimiz tarafından takip edilmektedir.
  2. Her ayın ilk işlem gününde yatırım ekibimiz piyasa görüşleri ve geçmiş dönem faktör performanslarını göz önüne alarak faktör dağılımını belirler.
  3. Fon portföyü, belirlenen faktör dağılımı çerçevesinde kural bazlı olarak yazılım ortamında belirlenir ve uygulanır.

“Faktör Modeli” ile yatırım yapan Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu (TLZ) hakkında detaylı bilgi almak için:

Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu