Yatırım Fonları

Ana hedefimiz mininum risk ile maksimum getiriyi sağlama arasındaki optimum denge noktasını ulaşmaktır. Kendimize özel, oluşturduğumuz vizyoner bir yapılanma ile, esnek kullanılabilir, şeffaf, kolay anlaşılabilir yatırım modülleri/fonları oluşturduk. Ata’nın yatırım fonları uzman bir ekip tarafından yönetilip ve bugünün cazip Türk piyasalarına yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için ideal bir yatırım aracıdır.

Ata Yatırım Fonları

Ata A Tipi Değişken Fon

Bu fon Ata’nın ana hisse senedi fonu olarak temel analize göre çoğunlukla uzun vadeli hisse seçimiyle yatırım yapar. Fonun amacı yatırımcılarını Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme potansiyeline ortak etmektir. Ancak fon disiplinli yatırım tarzı ile riskini de makul düzeyde tutarak yatırımcılarına aldıkları birim risk başına yüksek getiri sağlamayı hedefler.

Ata A Tipi Karma Fon

Fon yüksek risk ancak yüksek getiri hedeflerler. Tür özelliği gereği hisse senedi ile birlikte ikinci bir enstrümana (örn. repo, tahvil, bono) yatırım yapma zorunluluğu vardır. Hisse senedi içeren fonlar sabit getirili enstrümanlara göre daha yüksek risk/getiri sağlamaktadır./p>

Ata B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fon

Bu fon özel sektör tahvillerine yatırım yaparak yatırımcılarına devlet tahvilinin üzerinde getiri sağlamayı hedefler. Son yıllarda devletin borçlanma ihtiyacının azalmasına paralel olarak şirketlerin tahvil ihracı yolu ile daha fazla sermaye piyasalarını kullanmaya başlamaları özel sektör tahvillerini devlet tahvillerine önemli bir alternatif haline getirecektir.

Ata B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

Fonu amacı uzun vade de faiz geliri etmek ve bono piyasasının likiditesinden etkilenmeden yatırım yapılmasını sağlamaktır. Portföyünde hisse bulundurmaz, yatırımcı için risk, faiz piyasasındaki hareketlerle sınırlıdır. Fonun ortalama vadesi 270 - 450 gün arasında değişmektedir.

Ata B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu

Fonun amacı ağırlıklı olarak TL cinsi tahvil/bonolara yatırım yaparak faiz geliri elde etmek ve hisse senedi piyasalarında oluşabilecek fırsatları değerlendirerek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyüne alınacak devlet iç borçlama senetlerinin seçiminde, daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen uzun vadeli sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak alım satım işlemlerinden yararlanılacaktır. Hisse senedi yatırımları yapılırken ilgili şirketinin büyüme potansiyeli, rekabet gücü ve dahil olduğu sektör içindeki payı gibi hususlar dikkate alınırak, piyasa değerinin olması gereken değerden düşük olduğu düşünülen şirketlerin hisse senetleri tercih edilecektir. Fonun ortalama vadesi 182 - 547 arasında değişmektedir.

Ata B Tipi Uzun Vadeli Değişken Fon

Fonun amacı orta ve uzun vadede istikrarlı getiri performansı hedeflemektedir. Fon B değişken statüsünde olmasına rağmen B tipi tahvil-bono fonlara göre daha yüksek bir risk profiline sahiptir. Fon, sabit getirili ve hisse senedine dayalı enstrümanlara yatırım yaparak enflasyon, repo ve mevduattan yüksek getiri sağlama amacındadır. Fonun ortalama vadesi 182 - 547 arasında değişmektedir.

Ata B Tipi Değişken Fon

Fon kısa ve orta vadeli tahvil/bonolara yatırım yapar. Amaç enflasyonun üzerinde orta vadeli getiri sağlamaktır. Gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması hedeflenmektedir. Karşılaştırma ölçütünün vadesi 182 gündür. Fon B değişken statüsünde olup B tipi tahvil-bono fonlara göre daha düşük risk profiline sahiptir. Fon, sabit getirili enstrümanlara yatırım yaparak enflasyon, repo ve mevduat'tan yüksek getiri sağlama amacındadır. Fonun ortalama vadesi 182 - 365 arasında değişmektedir.

Ata B Tipi Likit Fon

Fonun amacı kısa vadeli repo getirisine alternatif olmaktır. Fon, B Tipi Likit Fon olup, devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçlarından oluşturur. Fonun ortalama vadesi maksimum 45 gündür.

Özel Fonlar


Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar "Özel Fon" olarak adlandırılır.ncak fon disiplinli yatırım tarzı ile riskini de makul düzeyde tutarak yatırımcılarına aldıkları birim risk başına yüksek getiri sağlamayı hedefler.

Avantajları

  • Kurumun risk tercihine göre özel portföy oluşturma imkanı,
  • Kurumun ürün ve sektör tercihine göre yatırım yapabilme imkanı,
  • Kurumun fondan tahsil edilecek fon yönetim komisyonundan yeni bir gelir kaynağı yaratması,
  • Fon büyüklüğünün kurumun ihtiyacına göre belirlenebilmesi,
  • Kuruma özel hazırlanan raporlarla düzenli bilgi akışının sağlanması