Bize Ulaşın

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Adres:Emirhan Cad. No:109 K:12 Atakule, Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon:+90 212 310 63 60
Faks:+90 212 310 64 56
E-Posta:ataportfoy@ataportfoy.com.tr

TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti

Başvurunuza ilişkin Kurumumuzca verilen cevap ve bilgilendirmeler sonucu, halen uyuşmazlığınızın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünüyorsanız; cevabımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

İletişim Formu

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.