Yatırım Fonuna Yatırım Yapmanın Avantajları

 • Kolaylaştırılmış Yatırım
  Düşük Maliyetli Çeşitlilik
  Esneklik
  Düşük Risk
 • Yatırım fonlarınız, portföy yöneticileri tarafından dengeli risk alarak yüksek ve istikrarlı getiri hedefiyle yönetilsin.
  Büyük yatırımlara ortak olma şansı yakalayın ve büyük yatırımcıyla aynı avantajlardan yararlanın.
  Birikimlerinizi getirisi ile birlikte istediğiniz zaman ve hızlı bir şekilde nakde dönüştürün.
  Yatırım fonları, çeşitli yatırım araçlarından oluştuğu için tek bir yatırım aracının yaratacağı riskten korunmuş olun.

Ata Portföy Fonları’nın Avantajları

 • Yatırım Fonu Uzmanı Yatırımcı Koçu
  Fon Performansları Karşılaştırması
  Kolaylık
  Tüm Kanallardan İşlem İmkanı
 • Yatırım fonunda uzmanlaşmış size özel yatırımcı koçlarımızdan ücretsiz yardım alın.
  Detaylı ve tarafsız fon karşılaştırmaları ve analizlerden yararlanın.
  Kolay, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir işlem imkanından faydalanın.
  Akıllı telefon, tablet bilgisayarlarınızdan ve yatırım merkezinden dilediğiniz zaman işlem yapma imkanını kaçırmayın.

Yatırım Fonu için Neden Ata Portföy Yönetimi?

Hedefimiz: Sizin için, ‘mininum risk’ ile ‘maksimum getiri’yi sağlama arasındaki en uygun denge noktasına ulaşmayı hedefledik.

Vizyonerliğimiz: Esnek, şeffaf, kolay anlaşılabilir yatırım fonları oluşturmamızı sağlayan vizyoner bir yapılanmamız var.

Ata Uzman Ekibi: Ata Portföy Yönetimi Fonları uzman bir ekip tarafından yönetilmektedir.

Risk Analizi: Yatırım fonlarının risk seviyelerini ve size en uygun ürünlerini sitemizden inceleyebilirsiniz.

Özel Menü: Ata Yatırım’ın dijital platformu Ata Online’da ‘Yatırım Fonu’ işlemlerinizi, özel olarak hazırlanmış menü üzerinden yapabilirsiniz.

Yatırım Fonları

Ata Portföy 1. Hisse Fon (AYA)

Bu Fon’umuz, tamamıyle Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapar. Temel analize göre hisse seçen ve orta/uzun vadeli Al-Tut yaklaşımı ile yönetilen Fon hisse riskini “hedge” etmez. Getiri kıstası BIST-100 Getiri Endeksi olan Fon’a miktar alt sınırı olmadan Türkiye’deki her banka ve aracı kurum üzerinden yatırım yapmak mümkündür. Hisse yoğun olan Fon’dan elde edilen kazançlar vergiden muaftır.

Fon Yöneticisi: Mehmet Gerz

Ata Portföy 2. Hisse Fon (AAV)

Bu Fon’umuz, tamamıyle Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapar. Temel analize göre hisse seçen ve orta/uzun vadeli Al-Tut yaklaşımı ile yönetilen Fon hisse riskini “hedge” etmez. Getiri kıstası BIST-100 Getiri Endeksi olan Fon’a 100.000 TL üstü miktarlar ile Türkiye’deki her banka ve aracı kurum üzerinden yatırım yapmak mümkündür. Hisse yoğun olan Fon’dan elde edilen kazançlar vergiden muaftır.

Fon Yöneticisi: Mehmet Gerz

Ata Portföy Analiz Hisse Fon (TLZ)

Borsa İstanbul’daki büyük ve likit hisse senetlerine yapay zekaya dayalı bir algoritma ile yatırım yapan bu Fon’umuz, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte kurulup yönetilmektedir. Hisse yoğun olan Fon’dan elde edilen kazançlar vergiden muaftır.

Fon Yöneticileri: Mehmet Gerz (Algoritma BU TTO Finrix)

Ata Portföy 4. Serbest (Döviz Bazlı Eurobond) Fonu (ANZ, ANZX)

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve büyük Türk banka ve şirketlerinin Dolar bazlı Eurobond tahvillerine yatırım yapan Fon’umuz, hem Dolar hem de TL bazında satın alınabilir. Dolar bazında satın alanlar açısından tek vergi Dolar bazında elde edecekleri kazancın %10’u kadar stopaj vergisi olacaktır. Bu açıdan Dolar mevduata göre önemli bir vergi avantajı sunan fonun yüksek Dolar getirisine karşın fiyat riski bulunmaktadır. Serbest fon formatında olan bu Fon’umuza sadece nitelikli yatırımcılar Ata Yatırım’da hesap açarak yatırım yapabilmektedir.

Fon Yöneticileri: Mehmet Gerz & Suna Tanrıverdi Fidan

Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fonu (AAK)

Yıllık TL mevduat faizine göre %3 ve daha fazla getiri hedefleyen Fon’umuz, hisse senedi-faiz-döviz ve altına birlikte yatırım yapar ve ayrıca hisse senedi riskinin bir kısmını vadeli işlemler ile “hedge” eder. Fon’dan elde edilen kazançlar %10 stopaja tabidir.

Fon Yöneticileri: Mehmet Gerz & Suna Tanrıverdi Fidan

Ata Portföy 1. Değişken Fonu (AED)

Yıllık TL mevduat faizine göre %5 ve daha fazla getiri hedefleyen Fon’umuz, hisse senedi-faiz-döviz ve altına birlikte dengeli yatırım yapar ve ayrıca hisse senedi riskinin bir kısmını vadeli işlemler ile “hedge” eder. Fon’dan elde edilen kazançlar %10 stopaja tabidir.

Fon Yöneticileri: Mehmet Gerz & Suna Tanrıverdi Fidan

Ata Portföy Fon Sepeti Fonu (AAS)

Hisse senedi riskini en az %80 oranında “hedge” eden bu Fon’umuz hisse riskini beşte bire düşürmektedir. Fon’un amacı, hisse senedi piyasasında doğru hisse tercihleri yaparak, vadeli işlemir koruma strateji ile istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Nitelikli yatırımcılara yönelik olan Fon’dan elde edilen kazançlar %10 stopaja tabiidir.

Fon Yöneticileri: Mehmet Gerz & Suna Tanrıverdi Fidan

Ata Portföy Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (AUT)

Fon ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu borçlanma araçlarına ve sınırlı olarak kısa vadeli özel sektör bonolarına yatırım yapmaktadır. Fonun amacı riski düşük düzenli faiz getiri elde etmektir. Aynı gün nakde çevrilebilen Fon’un kazançları %10 stopaja tabiidir.

Fon Yöneticisi: Suna Tanrıverdi Fidan

Ata Portföy Para Piyasası Fon (AAL)

Fon, portföyünde ağırlıklı olarak ters repo ve kamu/özel kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaparak riski çok düşük, düzenli faiz geliri sağlamayı hedefler. Aynı gün nakde çevrilebilen Fon’un kazançları %10 stopaja tabiidir.

Fon Yöneticisi: Suna Tanrıverdi Fidan

Ata Portföy 3. Serbest Fon (DGH)

Ata Portföy 3. Serbest Fon ağırlıklı olarak kısa vadeli ters repo ve Borsa Para Piyasası para satışları ile sabit getiri sağlarken; riski düşük özel sektör tahvil ve bonoları ile mevduat üzeri getiri hedefler. Nitelikli yatırımcılara yönelik olan Fon’dan elde edilen kazançlar %10 stopaja tabiidir.

Fon Yöneticisi: Suna Tanrıverdi Fidan

Risk ve Getiri Bazında Fonlara Bakış

Para ve sermaye piyasalarına yeterince zaman ayıramayan ve yatırımlarının yönetimini piyasa profesyonellerine bırakmak isteyen yatırımcılar için, yatırım fonları ideal yatırım aracıdır.

Yatırım Fonlarının Vergilendirilmesi

2020 YILINDA GERÇEK KİŞİLER TARAFINDAN MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ
Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kazançları (Borsa Yatırım Fonu ve Altın Yatırım Fonu dahil) (Fona İade veya Diğer Şekillerde Elden Çıkarma yoluyla elde edilen) % 10 stopaja tabi olup, beyan edilmez (Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj oranı % 0’dır.)
Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i BİST’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler stopaj kapsamı dışındadır.

 

2020 YILINDA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (1) (2)

GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4)
Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kazançları (Borsa Yatırım Fonu ve Altın Yatırım Fonu dahil) (Fona İade veya Diğer Şekillerde Elden Çıkarma yoluyla elde edilen) % 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5)
Portföyünün % 51’i BİST hisse senetlerinden oluşan fon katılma belgeleri elde tutulduğu sürece maliyet bedeliyle değerlenecek. Reeskontları vergiye tabi değil, diğer fonların reeskontları ise kurumlar vergisine tabi.

 

(1) Yer verilen stopaj oranları, KVK’nın 2. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki “sermaye şirketlerinin“ (Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar) ve SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlar ve yatırım ortaklıklarının (benzer yabancı fon ve ortaklıklar dahil) elde ettiği kazançlara uygulanacak oranlardır. Bunların dışında kalan diğer mükellefler (kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları) ile Dernek ve Vakıflara (Odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilir. Sendikalar dernek, cemaatler ise vakıf sayılır.) uygulanacak stopaj oranları için dipnot 5’e bakınız.

(2) Altın Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fon ve Ortaklıkları kendi portföylerine yaptıkları GVK geçici 67. madde kapsamındaki işlemlerden elde ettikleri gelirlerden stopaj öderler. Ödenen stopaj nihai vergidir. Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Borsa Yatırım Fonları kendi portföylerine yaptıkları GVK geçici 67. madde kapsamındaki işlemlerden elde ettikleri gelirlerde stopaj oranı % 0’dır.

(3) Banka ve aracı kurumların kendi portföylerinde bulunan menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçlarından elde ettikleri kazançlar stopaj kapsamında değildir.

(4) Kurumlar vergisine tabi tam mükelleflerin gelirleri % 22 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj, kurumlar vergisinden mahsup edilir. Stopaj fazlası iade alınabilir.

(5) Dernek veya vakıflarca elde edilen GVK geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

Dernek ve Vakıflar ile yerli ya da yabancı sermaye şirketi olmayan diğer mükelleflerce de (kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları) elde edilenler dahil, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar, BİST’de işlem gören aracı kuruluş varantları, hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) alım satım kazançları, hisse senedi yoğun fonların katılma belgeleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.’nin ihraç ettiği altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirler %0 stopaja tabidir.

Dernek ve vakıflar ile yerli ya da yabancı sermaye şirketi olmayan diğer kurumlarca GVK geçici 67. madde kapsamında elde edilen diğer gelirlerde (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senedi alım satım kazançları dahil; 1 yıldan fazla elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin alım satım kazançları ile portföyünün %51’i BİST’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonların bir yıldan fazla elde tutulan katılma belgelerinden elde edilen kazançlarda stopaj uygulanmaz.) stopaj oranı % 10’dur.

Dernek ve vakıfların “tam mükellef kurum“ statüsünde olmamaları sebebiyle VİOP dışı yaptıkları türev işlemlerinden elde edilen kazançlarında da stopaj oranı % 10’dur.