• 30 Ekim 2020 06:58:19 (Kaynak Matriks)
    KONUYA ILISKIN ASAGIDAKI ACIKLAMA SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) BULTENINDE YER ALDI. `6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA YAPILAN INCELEMELER SONUCUNDA ASAGIDAKI TABLODAYER VERILEN SUC IHBARININ YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR ` SUC DUYURUSUNDA/IHBARINDA BULUNULAN SAHIS: ABDULHALIK DEMIR SUC DUYURUSUNA NEDEN OLAN EYLEM: HILELI DAVRANISLARLA KISILERIN ALDATILMASI VE BASKA KISILER ZARARINA OLMAK UZERE KENDISINE VEYA BASKASINA YARAR SAGLANMASI EYLEMIN AYKIRILIK TESKIL ETTIGI KANUN MADDESI: 5237 SAYILI TURK CEZA KANUNU’NUN 157 VE 158 INCI MADDELERI.