• 23 Ekim 2020 18:33:55 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/883444 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C74F01F5901755573C0BD2BA6 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-09-30 2019-01-01 2019-09-30 2020-07-01 2020-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 37066665 34627704 12166381 12361127 SATISLARIN MALIYETI -28996098 -27144691 -9250687 -10123203 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 8070567 7483013 2915694 2237924 BRUT KAR (ZARAR) 8070567 7483013 2915694 2237924 GENEL YONETIM GIDERLERI -7775395 -7202667 -2424435 -1990658 PAZARLAMA GIDERLERI -686899 -742072 -217400 -189786 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 688035 1022827 -35678 604715 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2215435 -2073274 -739943 -532588 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -1919127 -1512173 -501762 129607 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 1123153 909808 346543 345416 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -795974 -602365 -155219 475023 FINANSMAN GELIRLERI 1526544 1212861 1000094 433010 FINANSMAN GIDERLERI -34528 -4035 -1451 -3195 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 696042 606461 843424 904838 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -452017 -373101 -219822 -136416 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -505564 -360852 -214893 -84538 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -53547 -12249 -4929 -51878 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 244025 233360 623602 768422 DONEM KARI (ZARARI) 244025 233360 623602 768422 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 630136 501075 286026 245863 ANA ORTAKLIK PAYLARI -386111 -267715 337576 522559 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 140125 -73660 99584 -179907 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 152002 -100025 117352 -224707 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -11877 -26365 -17768 -44800 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -11877 -26365 -17768 -44800 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 140125 -73660 99584 -179907 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 384150 159700 723186 588515 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 653416 449398 320853 158054 ANA ORTAKLIK PAYLARI -269266 -289698 402333 430461