• 03 Haziran 2020 18:37:50 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/848867 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD017278B4A4412E93 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-03-31 2019-01-01 2019-03-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 177274391 134523783 SATISLARIN MALIYETI -118914787 -96467133 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 58359604 38056650 BRUT KAR (ZARAR) 58359604 38056650 GENEL YONETIM GIDERLERI -8422660 -5706142 PAZARLAMA GIDERLERI -41348955 -24428062 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -2052139 -812636 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 20450862 10271833 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -7792418 -6588233 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 19194294 10793410 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 50166 263203 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -136677 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 19107783 11056613 FINANSMAN GELIRLERI 14757138 5277799 FINANSMAN GIDERLERI -45269977 -30000778 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -11405056 -13666366 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3984387 -3031165 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -553475 -828007 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -4537862 -3859172 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -7420669 -10635201 DONEM KARI (ZARARI) -7420669 -10635201 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -7420669 -10635201 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -0 -0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -9403998 -2935663 DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI -12056408 -3763671 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -2652410 -828008 DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI, VERGI ETKISI -2652410 -828008 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -9403998 -2935663 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -16824667 -13570864 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -16824667 -13570864