• 23 Mayıs 2019 18:47:59
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/765576 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016AE54C08F73DAF KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 805755000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 606376000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 15366000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 79325000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 63074000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 37552000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 21543000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 16009000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 4062000 FAIZ GIDERLERI (-) -481596000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -391116000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -81967000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -1183000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -5961000 DIGER FAIZ GIDERLERI -1369000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 324159000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 117819000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 128056000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 15133000 DIGER 112923000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -10237000 GAYRI NAKDI KREDILERE -152000 DIGER -10085000 TEMETTU GELIRLERI 6345000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 71474000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 6709000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 255273000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -190508000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 17494000 FAALIYET BRUT KÂRI 537291000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -25730000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -2229000 PERSONEL GIDERLERI (-) -123110000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -165941000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 220281000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 220281000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -47446000 CARI VERGI KARSILIGI -25584000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -21862000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 172835000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 172835000 GRUBUN KARI (ZARARI) 0 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 172835000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)